Kierzno

Opis

Wieś położona w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Siedlisko.

W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa zielonogórskiego.

Historia

Amalienhof (ok. 1618).

Kolonia i folwark wsi Stara Bielawa powstały prawdopodobnie w czasie akcji kolonizacyjnej prowadzonej na przełomie XVI i XVII w. przez Georga von Schönaicha. Murowane zabudowania folwarku powstały w połowie XIX stulecia, w 1844 r. osada składała się z folwarku i 9 posesji (44 mieszkańców). Folwark od połowy XIX stulecia był wielokrotnie dzierżawiony i specjalizował się w hodowli owiec. W latach 1870-1880 wybudowane zostały nowe zabudowania gospodarcze folwarku. W 1885 r. uruchomiono gorzelnię, funkcjonowały również kuźnia i młyn wiatrowy. W 1915 r. wieś zamieszkiwały 74 osoby. W lutym 1945 r. w pobliżu wsi toczyły się wielodniowe walki między Rosjanami i oddziałami niemieckimi, które okopały się nad kanałem Kopalnica. Po wojnie folwark zarządzany był przez Państwowy Fundusz Ziemi, potem przez Kombinat Rolny w Babimoście i Państwowe Gospodarstwo Rolne w Siedlisku.
W latach 1957-1958 we wsi wzniesiono osiedle 5 pracowniczych domków, w latach 90. dobudowano kolejne trzy domy. W połowie lat 70. utworzono we wsi rolniczą spółdzielnię produkcyjną (500 ha areału). W 2000 r. w Kierznie zamieszkiwało 216 osób.

 

Źródło informacji: http://www.turystyka-powiat-nowosolski.info.pl/index.php?title=Kierzno