Malta

Opis

Malta gm. Krzeszyce; pierwotna nazwa Malta – wieś sołecka położona 4 km na południowy wschód od Krzeszyc na obszarze tzw. błot warciańskich. Składa się z 52 zabudowań (1982r.) Pod względem kościelnym podlega parafii św. Antoniego
w Krzeszycach.

Wieś została założona przez zakon joannitów ze Słońska w latach 1774-75. Nazwa „Klein Malta” (mała Malta) miała niewątpliwie związek z jakąś wyspą chociaż koloniści pochodzili z Polski i Saksonii. Obszar wsi wynosił w 1783 r. 251 ha zaś 20 lat później 289 ha. W 1904 r. mieszkało we wsi 34 kolonistów i 3 komorników. Liczba domów wzrastała od 28 w 1782 r. do 87 w 1808 r. W tymże roku mieszkańcy hodowali łącznie 77 koni, 176 sztuk bydła, 49 owiec i 60 świń. Osada należała do kościoła port. w Przemysławiu, który był filią parafii w Studzionce. Malta jest bodajże jedyną wsią w regionie, która po wojnie zachowała swą pierwotną nazwę.

Przynależność administracyjna: do 1975r. wieś związana była z pow. sulęcińskim, wcześniej w wschodniotorzymskim. Po wyzwoleniu wieś z młynem stanowiły gromadę
w gminie Krzeszyce. Od 1954r. przez pewien czas Malta należała do Gromadzkiej Rady Narodowej w
Krępinach.

Ludność: 1782 r. - 175, 1804 r. - 220, 1808 r. - 296, 1840 r. - 150, 1958 r. - 211, 1970 r. - 227 (w tym 110 kobiet) 1978 r. - 198 (102).

W 2006 r. miejscowość zamieszkiwało 130 osób (wg Wikipedia.org).