Maszków

Opis


MASZKÓW (Neudorf) – wieś sołecka położona na leśnej enklawie, w pobliżu źródeł Krzemiennej, dopływu Rudzianki, przy lokalnej drodze z Kołczyna do Sulęcina, ok. 15 km. na północ od Sulęcina. We wsi kościół pw. św. Marii Magdaleny z początku XX wieku stanowiący filię parafii w Kołczynie.

HISTORIA
Wieś wzmiankowana pierwotnie jako „Mittelwalde” vel „Mittenwalde” nawiązując nazwiska właścicieli von Waldowów. Stanowiła ona jedną z ich głównych posiadłości rodowych, co potwierdza relacja Gruencwoldta z 1608 r. W 1718 r. kiedy posiadłość tytułem zastawu posiadał mieszkający tu saski kapitan Karl Andreas von Maxen, zwano ją „Neudorf oder (lub) Mittenwalde”, a w 1809 r. - „Meudorf ehedem (dawniej) Mittelwalde”. W 1747 r. Carl Adam Waldow przekazał testamentarnie swój majątek na rzecz sierocińca ufundowanego przez Steinbarta w Sulechowie.
Osada powstała zapewne z łanów dworskich rozdysponowanych między zagrodników. Spis z 1718 r. wielkość Maszkowa określa na 12 łanów zagrodniczych. Polska nazwa wsi powstała przez analogię lub... pomyłkę. XIII-wieczne dokumenty wspominają o zaginionej w tej okolicy wsi „Maszkowo”, którą część historyków utożsamia (raczej niesłusznie)
z polską Nową Wsią w gminie Bledzew, nazywaną po niemiecku również Neudorf. Obecnie żyje tu ok. 90 mieszkańców (wikipedia.org).

Źródło: http://www.krzeszyce.pl, www.powiatsulecinski.pl
Zdjęcie: Staszek Pietkiewicz