Przemysław

Opis


PRZEMYSŁAW (Louisa) – duża wieś sołecka położona nad Strużnikiem, prawym dopływem Głuszynki, na lewym brzegu Warty, 6 km na północ od Krzeszyc przy drodze do Nowin Wielkich. Sklep. PKS.
We wsi kościół z 1786 r., pierwotnie szachulcowy, wzniesiony na kamiennym otynkowanym cokole. Obiekt posiada dwie przybudówki: zakrystię
i przedsionek, nad którym wznosi się drewniana wieża nakryta ośmiobocznym hełmem, zwieńczonym chorągiewką pogodową i krzyżem joanickim. Po przebudowie w 1978 r. kościół zatracił pierwotny charakter (obmurowano ściany).

HISTORIA
Kolonia i majątek Przemysławia założone została w 1774 r. po zbudowaniu obwałowań nadwarciańskich, przez radcę kamery Zakonu Joanitów w
Słońsku, Johanna Gottlieba Kalkreuth, na obszarze tzw. krzeszyckiego łęgu zakonnego. Zdaniem niemieckiego historyka Kubacha, niemiecka nazwa Louisa albo upamiętnia północnoamerykańską wojnę o niepodległość lub nadano ją na cześć żony Kuhlweina, właściciela majątku. Już w XVIII w. istniała tu szkoła, szosę do Krzeszyc zbudowano w 1888 r. Dwa lata później do Świerkocina, którą w 1897 r. przedłużono do Nowin Wielkich. W 1929 r. zbudowano most na Warcie.

Wieś zamieszkuje 280 osób (wg wikipedia.org).

Źródło:
www.krzeszyce.pl
Zdjęcie: Staszek Pietkiewicz