Jamno

Opis

Jamno - położone jest wzdłuż drogi do Budzigniewa, oddalone od Słońska o 6 km. Jako kolonia założona została w XVIII wieku przez Zakon Joannitów ze Słońska. Nazwa niemiecka – Jamajka, może sugerować, że osiedlono tu weteranów z niemieckich oddziałów, które służyły na Jamajce pod brytyjską flagą na tej wyspie.
W 1808 roku wieś składała się z 32 domów i liczyła 149 mieszkańców, a w 1982 roku składała się z 29 zabudowań. Po II wojnie światowej wieś stanowiła gromadę w
gminie Słońsk, a od 1953 wchodziła w skład gromady Głuchowa. W 1958 liczyła 158 mieszkańców, w 1976r.-156, 1978r.-165. W dniu 31 grudnia 2005r. wieś liczyła 151 osób.

Źródło: Urząd Gminy Słońsk