Gmina Czerwieńsk

Statut:
Powiat: powiat zielonogórski
Województwo: gmina Czerwieńsk
-
-
-
ugim@czerwiensk.pl
Opis

  Gmina Czerwieńsk położona w bliskiej odległości od Zielonej Góry zdominowana jest gospodarczo przez rolnictwo. Przepływająca przez nią Odra i teren ukształtowany siłą lodowca nadaje jej wiele walorów krajobrazowych. Dolina Odry, Wysoczyzna Lubuska, Wysoczyzna Zielonogórska, wzgórza morenowe i niecki urozmaicają powierzchnię, a duże zalesienie (ponad 50%) powoduje, że teren gminy odwiedzany jest często przez zielonogórskich grzybiarzy, obserwatorów przyrody, pieszych wycieczkowiczów i amatorów turystyki rowerowej po leśnych bezdrożach. 
  Krańcem południowym swego obszaru gmina dotyka Wysoczyzny Zielonogórskiej, a północnym opiera się o Wysoczyznę Lubuską. Stąd bardzo urozmaicony krajobraz. Z jednej strony sięgające aż do
Czerwieńska wzgórza morenowe, na krawędziach których leżą wsie: Laski, Nietków i Wysokie. Z drugiej zaś, w okolicach Płot i Leśniowa Wielkiego, wyżłobione są rozległe niecki. Ich ,,autorem’’ był topniejący lądolód skandynawski. Temu krajobrazowi uroku dodają lasy zajmujące 99 km2, co stanowi  ponad połowę obszaru gminy. To wprost wymarzone miejsce na wypoczynek. 
W
Nietkowie znajduje się piękne arboreum, z wieloma gatunkami rzadkich drzew. Z żalem należy stwierdzić, iż podczas powodzi tysiąclecia, która dotknęła gminę w lipcu 1997 roku, wiele drzew ucierpiało. Ponad 6 tygodni stały w blisko dwumetrowej wodzie.
Gmina zajmuje powierzchnię 196 km2. Na tym obszarze mieszka  9 380 osób, z których  4 255 w mieście – Czerwieńsk. Łatwo je znaleźć na mapie, leży bowiem około 1 000 km na południe od Sztokhlomu, 500 km na północ od Wiednia, 1 000 km na wschód od Paryża i 1500 km na zachód od Moskwy. Do Zielonej Góry jest stąd zaledwie 12 km. 

Odra, okolice Czerwieńska
Zdjęcie nadesłał: Marcin Kaźmierczak

Czerwieńsk jest gminą miejsko-wiejską nie tylko o walorach przyrodniczych, pożądanych przez zwolenników weekendowego relaksu, ale również nadaje się do odwiedzenia w celach typowo poznawczych. Miłośnicy dziejów znajdą tu dla siebie szereg obiektów pamiętających minione wieki i posiadających interesującą historię.
NAJCIEKAWSZE ZABYTKI W GMINIE:
Będów
- Kościół - świątynia wybudowana jako kościół filialny w 1882 r.
Czerwieńsk
- Ratusz - pierwszy ratusz wzniesiono w 1779 r., obecny pochodzi z 1909 r., powstał w wyniku przemurowania i powiększenia poprzedniej konstrukcji, jego dalsza rozbudowę prowadzono w latach 1926-1927
- Zbiór ewangelicko-luterański wybudowany w 1851 r. przy ul. Zielonogórskiej, obecnie siedziba Spółdzielni Pracy "Budomont"
- Kościół wybudowany w 1877 r. w stylu neogotyckim, w jego wnętrzu znajduje się ambona pochodząca z 1819 r.
- Dwór myśliwski obecnie dom przy ul. Młyńskiej wybudowany w 2 poł. XVIII w.
- Dworzec kolejowy - wybudowany w latach 1869-1870
- Młyn - wybudowany w latach 1919-1920 na miejscu drewnianego młyna wodnego. Przyległy do niego budynek mieszkalny (powstał w tym samym czasie co młyn) posiada ciekawa, bogato zdobiona fasadę
Laski
- Oranżeria - kiedyś wchodziła w skład zespołu pałacowego, który powstał na początku XIX w.
- Park dworski założony pod koniec XVII w.
Leśniów Mały
- Kapliczka - pochodząca prawdopodobnie z początków XX w.
Leśniów Wielki
- Kościół - to najstarszy kościół w gminie, pochodzi z XIV w. Był dwukrotnie przebudowywany w XVII i XVIII w.
- Kaplica nagrobna wybudowana w 1714 r.
- Wiatrak pochodzi z początku XIX w., drewniany typu "Koźlak"
- Cmentarz przykościelny - jest najstarszym na terenie gminy, pochodzi z XIV w.
Nietkowice
- Kościół parafialny wybudowany ok. 1880 r.
- Pałac wybudowany prawdopodobnie w 1830 r. Dziś w bardzo złym stanie technicznym
- Folwark - zespół kilku budynków z początku XIX w.
Nietków
- Kościół wybudowany w 1866 r.
- Oficyna pałacowa pochodzi z XVIII w. i jest jedyna zachowana budowla, która wchodzi w skład kompleksu pałacowego
- Park dworski - pozostałość zespołu pałacowego, który rozplanowano na początku XIX w., na jego terenie do dziś zachowano budowle, która wchodziła w skład kompleksu pałacowego
- Park dworski - pozostałość zespołu parkowego, który zaplanowano na początku XIX w. Na jego terenie do dziś znajdują się rzadkie okazy drzew, jak np.: platan, klon, jałowiec wirginijski, akacja robinia
- Arboretum - rozciąga się od północno-zachodniego końca wsi w kierunku Odry i zajmuje obszar kilku hektarów. Założone przez Rothenburgów (dawnych właścicieli Nietkowa) na początku XIX w. Na jego obszarze występuje wiele rzadkich gatunków drzew i krzewów. Tu usytuowany jest również grobowiec rodzinny von Rothenburg
- Dworzec kolejowy wybudowany w 1874 r. Obecnie budynek mieszkalny
Płoty
- Młyn wybudowany w środku wsi na początku XX w.
Sycowice
- Kościół - świątynia wybudowana w 2 poł. XVIII w.
 
Gmina zajmuje teren o powierzchni 196 km2, z czego lasy obejmują 99 km2. Ogólna liczba ludności wynosi blisko 9,4 tys. mieszkańców, w tym prawie 4,2 tys. zamieszkuje miasto. Średnia zaludnienia na km2 oscyluje w granicach 47 osób.

Gmina należy do Euroregionu Sprawa – Nysa – Bóbr. 

ZOBACZ KALENDARZ IMPREZ GMINNYCH NA 2014 ROK tutaj