Rzeka Brzeźnica

Opis

Rzeka Brzeźnica

W dolnej części Nowogrodu Bobrzańskiego, w odległości zaledwie 27 km na

Brzeźnica na wysokości Dobruszowa Wielkiego
fot. Wojciech Zieleniewski

południowy – zachód od Zielonej Góry, wpada prawobrzeżny dopływ Bobru – Brzeźnica, zwana także Boberkiem. Odwadnia ona północno – zachodnią część lokalnego pasma wzniesień – Wzgórz Dalkowskich, będących częścią Wału Trzebnickiego. Jej źródła leżą w pobliżu wsi Stypułów. Jest to stosunkowo niewielki ciek o długości całkowitej 43,5 km. Rzece towarzyszą prawie cały czas zabudowania położonych wzdłuż jej brzegu wiosek. Uroda Brzeźnicy ukazuje się w dolnym, przełomowym jej fragmencie. Najpiękniejszy odcinek znajduje się poniżej ruin młyna w Ustronie. Rzeka płynie tu głębokim, wąskim, stromym jarem o licznych dolinkach erozyjnych i bijących z jego stoków źródłach. Strome brzegi umocnione są przez korzenie drzew rosnących w bezpośrednim pobliżu koryta rzeki. Nurt rzeki przerzuca się gwałtownie z jednego brzegu na drugi, wśród licznie powalonych drzew, pod którymi tworzy się głębsze podmycie. Dno strugi jest piaszczysto – żwirowe, w wielu miejscach kamieniste, pozbawione zupełnie roślinności wyższej. Mamy oto opis typowej wyżynnej rzeki pstrągowej. I tak jest w istocie. Fragment Brzeźnicy, z uwagi na występującego tu licznie pstrąga potokowego, na odcinku od mostu Dobruszów WielkiDrągowina do mostu na drodze Żagań – Nowogród Bobrzański został uznany za krainę ryb łososiowatych. Brzeźnicę zasiedla zagrożony wyginięciem gatunek minoga strumieniowego oraz jedenaście gatunków ryb kostnoszkieletowych.
Brzeźnica w dolnym biegu
fot. Wojciech Zieleniewski
Uroku rzece dodaje porastający zbocza doliny wspaniały starodrzew liściasty, dalej lasy sosnowe. Z tego powodu ok. 1,5 km na północny – wschód od wsi Stanów utworzono rezerwat florystyczny
„Dąbrowa Brzeźnicka” o powierzchni 6,47 ha. Prócz pięknych zespołów leśnych, bogaty jest także świat owadów z koziorogiem dęboszem i kilkoma rzadko spotykanymi gatunkami biegaczy oraz tęczników włącznie.

 

 

źródło: "Wody środkowego nadodrza" B.Najbar, E. Szuszkiewicz, W. Zieleniewski, Zielona Góra 1998.