Prądocin

Opis

Niemiecka nazwa Rodenthal

Wieś sołecka położona na pd. od Gorzowa, pomiędzy linią kolejową do Rudnicy
i drogą do
Lubniewic.

Niemiecka nazwa pochodzi od nazwiska radcy skarbowego Rodena i oznacza dosłownie dolinę Rodena.
Nazwa polska jest dowolnym chrztem powojennym.

Własność: kamery w Gorzowie.

Wieś założona została w 1774 roku na Gorzowskich Błotach Mieszczańskich – jak podaje Bratrig, bądź w połowie na Ulimskich Błotach i w połowie Ulimskim Lesie – jak utrzymuje Kaplick. Osadzono tu 22 rodziny, które otrzymały po 30 mórg ziemi.
Na początku XIX wieku obszar wsi wynosił 880 mórg, tj. 224,5 ha, zaś gospodarstwa liczyły już po 40 mórg /ok. 10 ha/. Oprócz 22 kolonistów było we wsi 7 komorników.
W 1809 roku we wsi mieszkał leśniczy.

Wieś podlegała parafii prot. w Ulimiu. Po wojnie podległość ta została utrzymana, chociaż parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w Ulimiu powołana została kanonicznie dopiero w 1974 r.

W końcu XVIII wieku wybudowano tu szachulcowy kościół, pod jednym dachem ze szkołą. Bratrig określa go mianem kaplicy bądź domu modlitwy.

W 1879 roku wybudowano nowy kościół, do jego wyposażenia należał kielich cynowy z 1783 roku, prawdopodobnie z inwentarza wcześniejszej świątyni. Istnienie tego kościoła potwierdza jeszcze schematyzm z 1949 roku. Obecnie brak danych na ten temat.

Szkoła: istniała od końca XVIII wieku do lat międzywojennych.
Domy: 1809 r. – 23, 1861 r. – 31, 1982 r. – 28.
Ludność: 1784 r. – 142, 1809 r. – 133, 1900 r. – 183, 1949 r. – 120, 1958 r. – 154, 1970 r. – 117, 1978 r. – 129, 1988 r. – 133.
Przynależność administracyjna:
Do 1975 roku – w powiecie gorzowskim.
Dawniej samodzielna gmina wiejska.
1.01.1931 wraz z Dzierżowem i Stężycą tworzyła nową gminę, która przyjęła nazwę Dzierżów. Przetrwała ona tylko do 1945 roku.
Do 1954 roku usamodzielniona na powrót wieś była gromadą w gminie Zieleniec.
Następnie przez kilka lat podlegała GRN w Ulimiu, a potem aż do 1972 roku – w
Krasowcu.
W skład sołectwa wchodzi nie istniejący już przysiółek Ulimek.

Aktualnie w Prądocinie zamieszkuje 201 osób, powierzchnia wsi wynosi 596 ha.

 

Źródło informacji: www.deszczno.pl