Wysoka

Opis


WYSOKA
(Wisoke, Wisoczka, Wioska, Chochowald, Hochwald,  Hochwalde) - wieś na półwyspie jeziora Paklicko Małe, przy drodze z Kaławy do Boryszyna, 11 km na południowy zachód od Międzyrzecza. PKS. Sklepy.
We wsi barokowy kościół z 1733 r.

HISTORIA
Wysoka jest to wieś o metryce średniowiecznej, wzmiankowana w źródłach po raz pierwszy w 1257 r. (Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski). Od 1259 r. wieś należała do klasztoru paradyskiego. Pierwsza, historyczna wzmianka o tutejszej świątyni pochodzi z 1440 r.,  współczesny kościół wybudowano w latach 1733 – 38. W 1810 r. klasztor paradyski dekretem Wilhelma III włączony został do domeny państwowej, a z nim jego posiadłości (w tym wieś Wysoka).

CIEKAWOSTKI
Obok wsi położony jest najsilniej uzbrojony i najlepiej zachowany odcinek MRU, tak zwany Centralny Odcinek Wysoka (Zentralabschnitt lub Abschnitt Hohwalde). Wysoka znajduje się na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Uroczyska Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Dwa km na północ od osady znajduje się główny wjazd do podziemi MRU, podczas działań wojennych część systemu podziemnego wykorzystywana była na cele produkcyjne, przeniesiono tam produkcję części do silników lotniczych firmy “Daimler”, którą w 1944 roku wizytował Albert Speer. Siłę roboczą stanowili przymusowi pracownicy, których umieszczono w dawnych obozach przeznaczonych dla budowniczych i w specjalnie na ten cel przygotowanych dwóch obozach w Wysokiej i koło Boryszyna. Część południowa systemu mieściła w sobie magazyny, tutaj wydzielono również cztery komory przeznaczone na dokumenty archiwum Sztabu Generalnego z Królewca i zbiory Muzeum Fryderyka Wielkiego w Poznaniu. Ponoć ukryte skarby odnalazły i wywiozły wojska rosyjskie.

Przed domem Pani Sołty (w środku wsi) stoi pomnik - kamień upamiętniajacy śmierć żołnierza radzieckiego Karabanowa. Entuzjaści
MRU organizują zimą "Rajd Karabanowa" rozpoczynajacy się w Kaławie.


Źródła: www.miedzyrzecz.biz, www.miedzyrzecz.pl, http://www.kalawa.salezjanie.pl 
http://www.republika.pl/mru_bunkry/