Górki Santockie

Opis


Górki to niewielka miejscowość położona nad Wartą, nieco na północ od lokalnej drogi z Santoka do Gorzowa Wielkopolskiego. Posiada połączenie drogowe z Janczewem.

Wieś leży w głębokim wąwozie, wyżłobionym w krawędzi Wysoczyzny Gorzowskiej. Powstała na gruntach Gralewa w wyniku kolonizacji prowadzonej tu od 1805 r. Szczególnie pięknie jest tutaj wiosną i jesienią. Nad brzegiem Warty pozostałości bunkrów, liczne stanowiska wędkarskie i gniazda bocianów. Parking.

Z wysoczyzny roztacza się poprzez rzekę Wartę jedyny w swoim rodzaju widok na płaski teren zakola Warty. Usytuowany tam rezerwat "Zakole Santockie" leży w całości na terenie gminy Deszczno, natomiast jego północna otulina na terenie gminy Santok.

Krawędź Doliny Warty B - strefa krajobrazu chronionego. Jest to swoisty typ obszaru, który obejmuje fragmenty terenów rozcięcia dolinowo - wąwozowego, na skraju wysoczyzny morenowej. Położony jest na wschód od granic Gorzowa Wlkp do ostatnich zabudowań wsi Santok. Długość odcinka wynosi 11 km. południowa wystawa zboczy wykształciła tu swoisty mikroklimat, pod wpływem którego powstały zbiorowiska roślinności stepowej. Wysoka temperatura powietrza i gleby daje możliwość rozwoju roślin kserotermicznych. Najbardziej charakterystycznymi jest step ostnicowy z trawami stepowymi: ostnicą powabną, włosowatą i Jana. W zespole występują rośliny, które dają w czasie kwitnienia różnobarwne kobierce charakterystyczne dla określonej pory roku, szczególnie piękne w okresie lata. Drugim zespołem stepowym jest zespól miłka wiosennego i kłosownicy pierzstej, rozwija się na łagodniejszych i mniej suchych zboczach. Flora tego zespołu jest znacznie zróżnicowana i bogata. Występują tu sasanka łąkowa, szałwia łąkowa, poziomka twardawa, lucerna sierpowata i kolczastostrąkowa, a nawet rzadsze jak: dzwonek syberyjski, wężymord stepowy czy goryczka krzyżowa.

Żródła: www.santok.pl, B. Kucharski "Ziemia Gorzowska - przewodnik".

Zdjęcia Górek i okolicy Robert Kaczanowski